پل ارتباطی باما

آدرس دفتر مرکزی

تبریز شهرک باغمیشه نارمک هفتم

East Azerbaijan, Tabriz, Baghmisheh, نارمک

شماره های تماس:

02177808226:تلفن تماس 02177808226:فکس

09142205061:احترامی 0912872865:پوردشت

09142243015:نظری

آدرس پست الکترونیک Info@saunanamaki.ir

www.saunanamaki.ir

آدرس وب سایت ما

Site Name : www.saunanamaki.ir